Schooltijden

Kindcentrum De Wijde Blik hanteert een continurooster. De leerlingen gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag niet naar huis. Alle kinderen lunchen samen met de groepsleerkracht. Ze nemen zelf hun lunch mee naar school. Op woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij.
 

Continurooster:

  • Maandag 8.30 - 14.15 uur
  • Dinsdag 8.30 - 14.15 uur
  • Woensdag 8.30 - 12.30 uur
  • Donderdag 8.30 - 14.15 uur
  • Vrijdag 8.30 - 14.15 uur


De schooldeur gaat om 8.20 uur open. Stipt om 8.30 uur beginnen de lessen. Aan het eind van de lesdag kunnen de kinderen op het schoolplein worden opgehaald. Kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan, worden op het schoolplein overgedragen aan de begeleiding van de BSO. Rond 10 uur en rond 12 uur hebben de kinderen pauze. We eten en drinken in de klas en daarvoor of daarna spelen de kinderen een kwartier buiten.

Vakantierooster/Studiedagen:

Studiedag: vrijdag 20 oktober
Herfstvakantie: maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober
Studiedag: maandag 30 oktober
Studiedag: vrijdag 22 december
Kerstvakantie: maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari
Studiedag: woensdag 7 februari
Studiedag: vrijdag 16 februari
Voorjaarsvakantie: maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari
Meivakantie: maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei
Studiedag: dinsdag 21 mei
Studiedag: maandag 17 juni
Studiedag: dinsdag 18 juni
Studiedag: vrijdag 19 juli
Zomervakantie: maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus

Samenwerkende partijen