Schooltijden

Kindcentrum De Wijde Blik hanteert een continurooster. De leerlingen gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag niet naar huis. Alle kinderen lunchen samen met de groepsleerkracht. Ze nemen zelf hun lunch mee naar school. Op woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij.
 

Continurooster:

 • Maandag 8.30 - 14.15 uur
 • Dinsdag 8.30 - 14.15 uur
 • Woensdag 8.30 - 12.30 uur
 • Donderdag 8.30 - 14.15 uur
 • Vrijdag 8.30 - 14.15 uur


De schooldeur gaat om 8.20 uur open. Stipt om 8.30 uur beginnen de lessen. Aan het eind van de lesdag kunnen de kinderen op het schoolplein worden opgehaald. Kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan, worden op het schoolplein overgedragen aan de begeleiding van de BSO. Rond 10 uur en rond 12 uur hebben de kinderen pauze. We eten en drinken in de klas en daarvoor of daarna spelen de kinderen een kwartier buiten.

Vakantierooster/Studiedagen (2024/2025):

 • Studiedag: woensdag 18 september
 • Studiedag: vrijdag 25 oktober
 • Herfstvakantie: maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november
 • Studiemiddag: donderdag 5 december
 • Studiedag: vrijdag 20 december
 • Kerstvakantie: maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari
 • Studiedag: dinsdag 4 februari
 • Studiedag: vrijdag 14 februari
 • Voorjaarsvakantie: maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari
 • Studiedag: woensdag 5 maart
 • Meivakantie: vrijdag 18 april t/m maandag 5 mei
 • Studiedag: dinsdag 10 juni
 • Studiedag: woensdag 11 juni
 • Studiedag: vrijdag 11 juli
 • Zomervakantie: maandag 14 juli t/m vrijdag 22 augustus

Samenwerkende partijen