Stip Hilversum

STIP Openbaar Basisonderwijs Hilversum is het schoolbestuur van alle openbare scholen in Hilversum. Het is een stichting met 14 openbare basisscholen met 19 locaties in Hilversum, de Hilversumse Meent en Huizen. Op elke locatie geeft het onderwijs op eigen wijze aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Voor meer informatie over de scholen kunt u op de website van de scholen zelf kijken. Een totaaloverzicht vindt u via de pagina 'onze scholen' op de website van STIP Hilversum. 

Bij STIP Hilversum is sprake van een scheiding tussen de functies van bestuur en toezicht, volgens de zogenaamde branchecode ‘Goed bestuur’. De directeur-bestuurder vormt het bevoegd gezag van STIP Hilversum en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie. De raad van toezicht houdt daar toezicht op. Op deze manier zijn het bestuur en toezicht goed geregeld en ook duidelijk van elkaar gescheiden. Twee leden van de raad van toezicht worden voorgedragen vanuit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De gemeenteraad benoemt de raad van toezicht.

Samenwerkende partijen