Schakelklas

De schakelklas is een onderwijssetting die leerlingen de kans geeft om hun woordenschat te vergroten in een taalrijke omgeving. Kinderen kunnen in een schakelklas geplaatst worden als hun beheersing van het Nederlands onvoldoende is. Door het volgen van de lessen in de schakelklas worden hun ontwikkelingskansen groter. Wie veel woorden kent, kan gemakkelijker leren en een grote woordenschat is dan ook verbonden aan schoolsucces!

In schakelklassen krijgen basisschoolleerlingen met een taalachterstand een jaar lang intensief taalonderwijs op de eigen school. Ze krijgen extra aanbod op het gebied van zinsbouw, fonemisch bewust zijn en uitbreiding van de woordenschat. Het is de bedoeling dat ze zich zo ontwikkelen dat ze na een jaar voldoende in staat zijn om het onderwijs in groep 3 te volgen. De schakelklas biedt een veilige omgeving waar leerlingen gestimuleerd worden mondeling taalvaardigheden te oefenen door middel van spel en activiteiten.

Schakelklas bij Stip:

Vanuit gemeentelijk beleid wordt bepaald welke scholen voor de schakelklas in aanmerking komen en dus subsidie kunnen aanvragen. Bij het bestuur van Stip Hilversum hebben de volgende scholen een schakelklas: de Lelyschool, de Sterrenschool, IKC Villa Vrolik, de Violenschool en Kindcentrum De Wijde Blik. De schakelklas is bedoeld voor groep 2- leerlingen. De Stip-schakel-kleuters krijgen 8 uur ondersteuning per week. Reinier van Milligen, beleidsmedewerker onderwijs & kwaliteit bij Stip Hilversum, legt uit waarom voor deze aanpak is gekozen: "Kleuters zijn erg gevoelig voor taal. In groep 2 is het belangrijk om de leerlingen goed voor te bereiden op lezen, spelling en rekenen in groep 3. Voldoende woordenschat en een goed ontwikkeld fonemisch bewustzijn is belangrijk om alle lesactiviteiten te kunnen volgen."

Schakelklas bij Kindcentrum De Wijde Blik:

Juf Ingrid is, per 1 augustus 2023, de leerkracht van de schakelklas op onze school. Zij werkt 3 dagdelen met de jongste kinderen van onze school in de schakelklas. 

Samenwerkende partijen