Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we veel belang aan bewegingsonderwijs. Naast het sportieve aspect vinden we het vak ook belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen.

De leerlingen leren de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening te houden. Ze leren op een verantwoorde manier deel te nemen aan de omringende bewegingscultuur door de belangrijkste bewegings- en spelvormen te ervaren en te durven uitvoeren. Ook leren zij samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deel te nemen en afspraken te maken over het reguleren daarvan.

Alle groepen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs; een les judo en een gymles onder leiding van een vakdocent. Groep 1/2 speelt daarnaast dagelijks buiten en/of in de speelzaal.

We nemen als school deel aan verschillende sportevenementen uit de regio (o.a. schoolkorfbal, schoolvoetbal, KidsRun, avondvierdaagse). Deelname stimuleren we door met behulp van de vakdocent en/of de plaatselijke sportvereniging trainingen aan te bieden aan de deelnemers.

We stimuleren deelname aan een sportvereniging en hebben hiervoor contact met de buurtsportcoach. Daarnaast kan school voor ouders een aanvraag doen bij het jeugdsportfonds voor subsidie voor deelname van het kind bij een sportvereniging.

Samenwerkende partijen