Kunst & Cultuur

Kunst en Cultuur vinden wij een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. We organiseren daarom ieder schooljaar een kunst- en/of cultureel uitje voor de groepen. Zo gaan de kinderen in acht jaar onderwijs op Kindcentrum De Wijde Blik naar:

  • Groep 1/2: IJsboerderij van Herk en het Singer (Laren) 
  • Groep 3/4: Spoorwegmuseum en het Muiderslot
  • Groep 5/6: NEMO en het Rijksmuseum
  • Groep 7/8: Grafisch atelier (Hilversum) en het Anne Frankhuis

 

Creativiteitsontwikkeling:

Beeldende vorming:
Dit is een verzamelnaam voor tekenen en handvaardigheid. De kinderen maken kennis met verschillende materialen en technieken.

Dramatische vorming:
Wij maken in alle groepen gebruik van een echte theaterdocent. Deze meester verzorgt theaterlessen op het niveau van de kinderen. Doel van deze lessen: de kinderen "vrij" maken in het zich uiten en ze bewust maken van hun natuurlijk reacties en houdingen en wat dat doet met henzelf en anderen. Daarnaast leren ze het uitbeelden van gevoelen, gebeurtenissen, ervaringen en ideeën.

Muzikale vorming:
De kinderen leren liedjes, bewegen op muziek en het gevoel krijgen voor maat en ritme. Ook maken de kinderen kennis met instrumenten. We gebruiken hierbij de methode 123-ZING. 

Samenwerkende partijen