KinderRaad

Kindcentrum De Wijde Blik heeft een eigen KinderRaad. Een KinderRaad is een groep kinderen die meedenkt over allerlei dingen die te maken hebben met onze school, gericht op de kinderen van de school.

KinderRaad belangrijk op een basisschool:

  • De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt bij hen en er vervolgens met elkaar over te gaan praten.
  • Als aanvulling op de ideeën die de directie en het team lanceren, hebben kinderen vaak een originele en frisse kijk op zaken.
  • Kinderen leren, door mee te doen in de KinderRaad, dat ze dingen in hun directe omgeving kunnen veranderen.
  • De kinderen leren op deze manier beter om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor de eigen mening, rechten en belangen en uiten wat er in hen omgaat.
  • De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over onderwerpen. Ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen, etc.
  • Een KinderRaad sluit aan bij de doelstelling van “actief burgerschap”. 

 

KinderRaad vertegenwoordigers: 

  • In de KinderRaad zitten kinderen uit de groepen 4 t/m 8. Deze kinderen worden gekozen in hun eigen groep. De leerkracht is hierin vrij om te doen wat hem/haar het beste lijkt.
  • In de eerste vergadering wordt er een voorzitter en notulant gekozen door de kinderen zelf.

Samenwerkende partijen