Kleinschaligheid

Kindcentrum De Wijde Blik is een kleine basisschool in de Hilversumse wijk Kerkelanden met ongeveer 120 leerlingen. Gemiddeld 25 kinderen per groep, 12 kinderen per leerjaar. De leerkrachten kennen alle kinderen en de kinderen kennen elkaar. Ook de meeste ouders kennen de kinderen. Je komt elkaar immers makkelijk tegen in de school en op het plein.

We werken veel groepsdoorbroken, dat wil zeggen dat alle kinderen elkaar kunnen tegenkomen bij projecten en creamiddagen.

Door onze kleinschaligheid zijn we geen leerfabriek en zijn de lijnen tussen de teamleden, ouders en leiding kort. Door slim klassenmanagement hebben we tijd en om met het individuele kind of in twee- of drietallen aan de slag te gaan.

Als kleine school wordt elk kind gezien en is er aandacht voor zijn of haar onderwijsbehoefte: wat heeft dit kind (met specifieke kenmerken) nodig. Hoe halen we de talenten in het kind naar boven waarbij we kijken naar de gezinssituatie, de plek in de groep en de klik met de leerkracht. Sfeer en plezier spelen daarbij een belangrijke rol.

Samenwerkende partijen