Samenwerking Bink (B@Sis)


De besturen van Bink Kinderopvang en Stip Hilversum werken intensief samen onder de noemer B@Sis (Bink & Stip; intensief samen). Er zijn vier locaties van Bink en Stip als "voorloper" aangewezen. Wij zijn daar één van, passend bij onze doelstelling als "Kindcentrum".

We hebben als eerste 4 beloftes naar elkaar uitgesproken:
  • We beloven elkaar dat we werken aan gelijke kansen voor alle kinderen, zodat zij hun eigen talenten kunnen ontwikkelen
  • We beloven elkaar samen een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor alle kinderen te ontwikkelen
  • We beloven elkaar om ons samen verder te scholen
  • We beloven elkaar samen te streven naar continue kwaliteitsverbetering

We maken gebruik van elkaars kennis en werken intensief samen. Zo zorgen we ervoor dat elk kind van 0 tot 13 jaar krijgt wat het nodig heeft. We wensen voor ieder opgroeiend kind de best mogelijke opvoedkundige opvang- en schoolomgeving.

Kindcentrum De Wijde Blik (Stip-school) en Bink werken al jaren samen als goede buren. Om onze beloftes na te kunnen komen, hebben wij overleg gehad over hoe wij de samenwerking op onze locaties kunnen versterken. Onze teams worden direct betrokken in deze ontwikkeling door samen te vergaderen en samen te komen.  Daarnaast werken we praktisch samen in het organiseren van (onderwijs)activiteiten, maken we gebruik van elkaars gebouwen en elkaars kennis/kunde.

Samenwerkende partijen