Onze school is gezond!!

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Hieronder kunt u zien welke themacertificaten wij, tot nu toe, hebben behaald:
- Themacertificaat "Voeding" (geldig t/m 31 januari 2026)
- Themacertificaat "Bewegen & Sport" (geldig t/m 6 februari 2026)

Wat is een gezonde school?

Een Gezonde School stimuleert planmatig en strructureel de gezondheid en veiligheid van onze leerlingen op school en besteedt aandacht aan de vier pijlers van Gezonde School. Dit betekent: lesaanbod verzorgen, aanpassingen in de omgeving doorvoeren, gezondheidsproblemen signaleren en afspraken over gezondheid vastleggen in beleid. Meer informatie over wat een Gezonde School inhoudt kunt u lezen op www.gezondeschool.nl.

Enkele voordelen van een gezonde school:

  • Gezonde leerlingen en leraren 
  • Meer inzicht in gezondheidsproblemen bij leerlingen 
  • Meer betrokkenheid van ouders bij onze school 
  • Effectief inzetten van tijd en middelen voor gezondheid 
  • Gezondheids- en Voedingsbeleid

Samenwerkende partijen