Welkom bij Kindcentrum De Wijde Blik

Kindcentrum De Wijde Blik is een gezellige, kleine, openbare basisschool met een veilig klimaat in de wijk Kerkelanden in Hilversum. Wij vertalen plezier op school naar samen spelen, samen werken en samen leren. Wat je leuk vindt leer je makkelijker. Op onze school herbergen wij ook kinderen uit de gemeente Wijdemeren (o.a. Loosdrecht en Nederhorst den Berg). Uniek is dat theateronderwijs en judolessen structureel deel uitmaken van ons onderwijsbeleid. Er is een sterke binding met de buurt, de regio en u als ouder en natuurlijk uw kind. Iedereen is van harte welkom op De Wijde Blik! 

 Kom langs, doe mee en ervaar zelf hoe de sfeer op onze school is. U kunt een afspraak maken met Nick Homan-Dijkstra, directeur, voor een kennismakingsgesprek.

Over Kindcentrum De Wijde Blik

Wij vertalen plezier op school naar samen spelen, samen werken en samen leren. Wat je leuk vindt leer je makkelijker. Kinderen zijn op school om te leren. De leerkracht motiveert en stimuleert hen en heeft overzicht over de leerontwikkeling. Leren mag een feest zijn. Om goed te kunnen leren en je talent te kunnen ontwikkelen is er een basis nodig van vertrouwen, plezier, lef en samenwerking tussen kind, ouders en school.

Wij zijn er voor alle kinderen van welke levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geaardheid of geslacht dan ook. Deze verschillen zijn een verrijking voor ons onderwijs. Kinderen mogen laten zien wie ze (willen) zijn. Vanuit onze verschillen vormen we samen één school.