Sociaal Veilige School

Kindcentrum De Wijde Blik heeft het predicaat "Sociaal Veilige School" behaald.   

Het predicaat "Sociaal Veilige School" wordt toegekend aan scholen die kiezen voor een preventieve en structurele aanpak om aan de sociale veiligheid van kinderen en personeel te werken. De "Sociaal Veilige School" -aanpak is een praktische methode die zich richt op de specifieke behoeften en wensen van de school en bouwt op de bestaande inspanningen van de school. De aanpak richt zich op vier pijlers:

  • Signaleren: Vroegtijdige detectie van risico's en preventie van problemen
  • Educatie: Collectieve preventie door informatie en voorlichting over sociale veiligheid
  • Omgeving: Het creëren van een veilige fysieke en sociale omgeving
  • Beleid: Afspraken, regels, protocollen, monitoring en handhaving

Wanneer een school voldoet aan deze aanpak, zal het predicaat "Sociaal Veilige School" worden toegekend.

Stichting Veilig Onderwijs

De dienstverlening van Stichting Veilig Onderwijs is gericht op het voorkomen van ongewenste/ gevaarlijke situaties en het bevorderen van de sociale veiligheid voor alle betrokkenen in de school. Onze experts werken samen met de school om aan de specifieke behoeften van de school te voldoen en te werken aan sociale veiligheid. De diensten die wij bieden zijn op maat gemaakt om de school te ondersteunen in hun inspanningen om een veilige omgeving te creëren voor alle betrokkenen.


Samenwerkende partijen