Kanjertraining

Op onze school werken we met de Kanjertraining. Waarom? Kinderen willen graag een school waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties. Zo leren ze:

 • Zichzelf presenteren
 • Iets aardigs zeggen
 • Met gevoelens van jezelf en anderen omgaan 
 • Compliment geven en ontvangen 
 • Ja en nee kunnen zeggen 
 • Hun mening te durven geven 
 • Een ander vertrouwen en te vertrouwen zijn 
 • Samenwerken 
 • Vriendschappen onderhouden 

Petten:

 • De tijger is de witte pet: is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk en behulpzaam en op een leuke manier grappig en stoer.
 • Het konijn is de gele pet: doet zielig, trekt zich terug en is bang. 
 • Het aapje is de rode pet: lacht uit, loopt mee, doet als een uitslover en maakt theater. 
 • De vlerk is de zwarte pet: daagt uit, pest, zoekt ruzie en speelt de baas. 

Kanjerregels:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar 
 • We spelen samen 
 • We hebben plezier 
 • We doen mee


Door middel van knieboeken, spelletjes, werkboeken, rollenspellen worden de kinderen bewust gemaakt van deze, o zo, belangrijke gedragskenmerken.

Samenwerkende partijen