Kinderoefentherapie op school

De kinderoefentherapeut biedt hulp wanneer een motorische achterstand of afwijkende motorische ontwikkeling zorgt voor problemen bij activiteiten en participatie. Voorbeelden hiervan zijn problemen met schrijven of fijn motorische vaardigheden als knippen, het buiten spelen en/of de gymles. Bij de behandeling worden de ouders, leerkracht en IB-er zoveel mogelijk betrokken.

De school is de omgeving waar het kind een groot deel van de dag besteed. Tijdens schooluren wordt een beroep gedaan op het motorisch functioneren van het kind. Het grof motorisch functioneren komt met name terug bij het buiten spelen en de gymles, terwijl het fijn motorisch functioneren met name terugkomt bij het knutselen en het (voorbereidend) schrijven. Door een goede signalering, ondersteuning van de leerkracht en de mogelijkheid om contextgericht zorg aan te bieden heeft kinderoefentherapie op school een duidelijke meerwaarde voor het behandelen van kinderen met een motorische hulpvraag. Het aanleren van motorische activiteiten gebeurt altijd spelenderwijs. Dit vergroot ook het plezier in bewegen van het kind.

Op dinsdagochtend is Marijn Langewouters van Oefentherapie ’t Gooi aanwezig op school. Aan het begin van het schooljaar worden kinderen uit groep 1 en 2 gescreend op fijne en grove motorische vaardigheden. Kinderen die opvallen bij de screening worden besproken met de leerkracht van groep 1 en 2, waarna ouders kunnen kiezen voor uitvoering van een motorisch onderzoek op school. De uitslag van dit onderzoek wordt besproken en gedeeld met zowel leerkracht als ouder. Als blijkt dat er sprake is van een motorische achterstand kan therapie opgestart worden op school. Ook vanuit leerkracht en/of ouders komen vragen over de motoriek van het kind en kan – indien nodig – oefentherapie gestart worden in de schoolsetting. Voor vragen en/of problemen met betrekking tot de motoriek, kan altijd contact opgenomen worden met Marijn. Zij helpt jullie graag verder!

Samenwerkende partijen