Opleidingsschool

Kindcentrum De Wijde Blik is een opleidingsschool voor nieuwe leerkrachten, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht. Dit betekent dat er studenten in onze school zijn die worden opgeleid door de leerkrachten. Manon Spitzen is de schoolopleider en coördineert het opleiden in school. Op deze manier wordt theorie gekoppeld aan de praktijk. Studenten leren door feedback en reflectie het vak in de vingers te krijgen. Daarnaast brengen de studenten nieuwe informatie in de school, waar wij als school ons voordeel mee kunnen doen. De studenten voeren zoveel m ogelijk activiteiten uit die horen bij het werk van groepsleerkrachten, waaronder eventuele oudergesprekken. Dit gebeurt altijd in overleg en binnen de afspraken omtrent vertrouwelijkheid.

Erkend leerbedrijf:

Ook staan wij geregistreerd als een erkend leerbedrijf. Dat betekent dat jonge enthousiaste (MBO) studenten bij ons stage kunnen lopen. Wij zijn trots op deze erkenning, en we hopen in de komende jaren veel studenten te mogen begeleiden van opleidingen zoals: Onderwijsassistent.

Samenwerkende partijen