Bieb op school

Lezen dreigt in deze tijd een ondergeschoven kind te worden. Wij willen heel graag het leesplezier bij de kinderen nog beter bevorderen. Daarom hebben wij een nauwe samenwerking met de bibliotheek in Hilversum genaamd: De Bibliotheek op School.

In vogelvlucht:

  • De Bibliotheek op School ondersteunt scholen bij hun bibliotheekaanbod.
  • De Bibliotheek op School helpt scholen hun bibliotheekaanbod beter te laten aansluiten op hun onderwijsactiviteiten. 
  • De Bibliotheek op School is een landelijke aanpak, die volledig wordt toegespitst op de lokale situatie-geen school en geen bibliotheek is immers hetzelfde.

Bij ons op school hebben we een leescoördinator die samen met een leesconsulente van de bibliotheek een leesplan ontwikkeld heeft voor de komende jaren, waar we in de klas en daarbuiten mee aan de gang gaan.
  • Zo is er een uitleensysteem voor boeken.
  • Zo worden de leerkrachten getraind om op een nieuwe manier met kinderen aan de gang te gaan met het lezen en het interesseren voor boeken.
  • Zo worden er ieder schooljaar nieuwe (lees)boeken aangeschaft om de boekencollectie up-to-date en interessant te houden.

Samenwerkende partijen