Snappet

Kindcentrum De Wijde Blik werkt met het onderwijsplatform Snappet. Hieronder volgt een korte beschrijving wat Snappet is en hoe wij hiermee werken. Mocht u meer informatie willen over Snappet, kijk gerust op de site van Snappet

Wat is Snappet?
Snappet is een digitaal onderwijsplatform waarmee de kinderen op een eigen tablet en/of chromebook de lesstof verwerken. Snappet is adaptief; dit betekent dat de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. De leerkracht geeft tijdens de les een vaste instructie vanuit de methode. Dit wordt gedaan met behulp van het digibord en andere benodigde materialen. De verwerking (de opgaven) doen de kinderen via een device en niet meer in het schrift. De kinderen zien hierdoor meteen of ze het goed of fout doen en kunnen, indien nodig, de opdracht meteen verbeteren.

De leerkracht werkt met het Snappet dashboard, waar de voortgang direct bijgehouden kan worden hoe de kinderen werken. De leerkracht kan hierdoor direct feedback geven op de opdrachten die er gemaakt worden. Naast de basislessen werken de kinderen ook aan hun eigen leerdoelen, deze worden op niveau gegeven. Maak je een opgave goed, dan worden de volgende opdrachten lastiger. Vind je de opdrachten nog wat lastiger, dan gaan de opdrachten weer wat makkelijker. Zo wisselen de opdrachten zich af.

Hoe wij werken
In de groepen 4 t/m 8 werken wij met de Snappet devices (groep 4 t/m 6 op tablets en groep 7/8 op chromebooks). Snappet gebruiken wij tijdens de lessen van rekenen, taal en spelling. Naast deze vaste vakken, gebruiken wij Snappet ook als weektaak. Hierin worden verschillende vakken als automatiseren, woordenschat en studievaardigheden extra geoefend.

Voordelen van Snappet 

  • De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen;
  • Meer individuele differentiatie mogelijk;
  • Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen;
  • Meer tijd voor instructie, voorbereiding en remediëring door de snelle feedback van de tablet.

Wat kinderen zeggen over Snappet
  • Ik vind het werken op de tablets leuk, omdat je echt op je eigen niveau werkt
  • Het typen op de tablet gaat sneller dan schrijven, dus ik kan meer oefenen. Ook zie ik het meteen als het fout is en dan kan ik het verbeteren
  • De juf ziet meteen hoe iedereen werkt en kan je meteen helpen in plaats van de volgende dag
  • Ik vind het werken op de tablet fijn want van het schrijven krijg ik last van mijn hand en met de tablet maak ik meer opdrachten
  • Ik vind de tablets leuk en handig, de lessen zijn ook leuker
  • Je hoeft niet meer te zoeken welke taak je nodig hebt, het staat voor je klaar en kan je sneller beginnen

Samenwerkende partijen