Ziekmelden

Als uw kind ziek is, vragen we u dit bij voorkeur te melden tussen 8.15-8.25 u. Als een kind ziek is, later komt of om andere redenen niet naar school kan, verzoeken we u de school vóór aanvang van de lesdag op de hoogte te brengen. U kunt dit doen via Social Schools.

Mocht het echt niet anders kunnen dan onder schooltijd, dan kunt u met uw kind naar de tandarts, huisarts of specialist. Wilt u dit dan wel ruim van tevoren aangeven bij de leerkracht van uw kind(eren).

Samenwerkende partijen