Ziekmelden

Als uw kind ziek is, vragen we u dit bij voorkeur te melden tussen 8.15-8.25 u. Indien uw kind zonder bericht afwezig is, zal de groepsleerkracht contact met de ouders opnemen. 

Mocht het echt niet anders kunnen dan onder schooltijd, dan kunt u met uw kind naar de tandarts, huisarts of specialist. Dit dient u dan wel ruim van tevoren aan te geven bij de leerkracht van uw kind(eren).

Samenwerkende partijen