Verlof aanvragen

In sommige gevallen heeft uw kind recht op verlof. Hiervan is echter alleen sprake in bijzondere gevallen: bijvoorbeeld een familiejubileum of overlijden van een familielid. Het verlof moet (uiteraard behalve bij overlijden) altijd 6 weken van te voren schriftelijk aangevraagd worden. Hiervoor moet een verlofbrief worden ingevuld en ondertekend worden door de directeur.

Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar. Hier kunt u ook in beroep, als u van mening bent dat ten onrechte geen verlof is verleend.

Aanvraagformulier Verlof Kindcentrum De Wijde Blik.pdf

Samenwerkende partijen