Theaterlessen

Wij noemen onszelf met trots een theaterschool.

Kindcentrum De Wijde Blik maakt gebruik van een echte theaterdocent. Hij werkt 1 x in de 2 weken met alle groepen aan houding, uitstraling, toneelspel, het uitbeelden van gevoelens, gebeurtenissen, ervaringen en ideeën. Het doel van deze lessen is: kinderen "vrij" maken in het zich uiten en ze bewust maken van hun natuurlijke reacties en houdingen en wat dat doet met hen zelf en anderen. De nadruk ligt in de theaterlessen niet op het in elkaar zetten van een voorstelling. Het spelproces (leren uiten en bewustwording) vinden wij belangrijker dan een ‘mooi’ theatraal eindresultaat.

Naast dat we het heel leerzaam en belangrijk vinden zijn deze lessen ook nog eens heel erg leuk!!

Binnen het huidige onderwijsbeleid is het, zeker op een kleine school, tamelijk uniek dat er structureel theateronderwijs wordt gegeven. Fijn dat dit op Kindcentrum De Wijde Blik mogelijk is!

Samenwerkende partijen